„VUK & PETROL” (Škaljari), Kotor

Adresa: Škaljari bb, Kotor
Telefon: +382 32 520 335
Broj posjeta: 675
Benzinska stanica

Opis