„VJESNIK” d.o.o. Podgorica

Adresa: Malo Brdo N3/N4, Podgorica
Telefon: +382 20 227 231
Broj posjeta: 590
Izgradnja stambeno-poslovnih objekata..

Opis