„VIŠNJIĆ-KOMERC” Podgorica

Adresa: Admirala Zmajevića 52, Podgorica
Telefon: +382 69 600 566
Broj posjeta: 705
Farma koka nosilja

Opis