„UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA” Podgorica

Adresa: Bul. Džordža Vašingtona bb, Podgorica
Telefon: +382 20 414 245
Email: ubpg@ac.me
Broj posjeta: 399
Biblioteka

Opis