„TELEMACH” Podgorica

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 78, Podgorica
Telefon: +382 20 247 458
Email: info@bbm.me
Broj posjeta: 3158
Kablovski operatori

Opis