„TELEFONIKA” Podgorica

Adresa: Miloša Obilića S2B, Podgorica
Telefon: +382 67 310 360
Broj posjeta: 354
Prodavnica mobilnih telefona

Opis