„TEKOM PROMET” Podgorica

Adresa: Kozaračka 66, Podgorica
Telefon: +382 20 658 266
Broj posjeta: 2221
HTZ oprema, alati, elektrode

Opis