„TEKOM PROMET” Podgorica

Adresa: Kozaračka 66, Podgorica
Telefon: +382 20 658 266
Broj posjeta: 2317
HTZ oprema, alati, elektrode

Opis