„TEKOM” d.o.o. Podgorica

Adresa: Kozaračka 66, Podgorica
Telefon: +382 20 658 266
Broj posjeta: 447
HTZ oprema, alati..

Opis