„TEHNOŠPED” Podgorica

Adresa: Petra Dedića 20, Podgorica
Telefon: +382 20 651 800
Broj posjeta: 579
Špedicija i transport robe

Opis