„TAKT PRODUCTION” Podgorica

Adresa: Cetinjski put 36, Podgorica
Telefon: +382 20 290 375
Broj posjeta: 440
Muzička oprema

Opis