„SPILA” d.o.o. Bar

Adresa: Jovana Tomaševića G-9, Bar
Telefon: +382 30 31 280
Broj posjeta: 378
Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje..

Opis