Softver – „MONTEX-ELEKTRONIKA” Podgorica

Adresa: Bulevar Revolucije 18, Podgorica
Telefon: +382 20 225 900
Fax: +382 20 248 192
Website: www.montexel.com
Broj posjeta: 291
Informatika, telekomunikacije i
kompjuterski inžinjering.

Opis

MONTEX-ELEKTRONIKA je osnovana 1992. godine. Svih ovih godina naša djelatnost su informatika i telekomunikacije.

Razvili smo partnerske odnose sa korisnicima naših usluga, a status kvalifikovanog partnera sa tehnološkim liderima donosi nam nova znanja, kako stručna, tako i ona u domenu menadžmenta projekata.

Osnovna djelatnost kompanije je razvoj, projektovanje, implementacija, integracija i održavanje rešenja zasnovanih na savremenim ICT tehnologijama.