„SLANA” Cetinje

Adresa: Vojvode Batrića 1, Cetinje
Telefon: +382 20 219 910
Broj posjeta: 1128
Mesara

Opis