Video nadzor „SIMES” Podgorica

Adresa: Bul. Džordža Vašingtona 1, Podgorica
Telefon: +382 20 228 085,
+381 11 269 0974
Fax: +382 20 228 086
Website: www.simes.me
Broj posjeta: 1155
Centralni sistemi za nadzor i upravljanje

Opis

Centralni sistem za nadzor i upravljanje
(CSNU – BMS) je računarski-baziran sistem upravljanja instaliran u zgradama koje kontroliše i nadzire mehaničku i električnu opremu, kao što su ventilacija, rasvjeta, elektroenergetski sistemi, protivpožarni sistemi i sigurnosni sistemi. CSNU se sastoji od softvera i hardvera. Proizvodjači takođe proizvode BMS sisteme koji se integrisu pomoću internet protokola i otvorenih standarda, kao što su DeviceNet, SOAP, XML, BACnet, LonWorks i ModBus.

– Upravljanje projektima

– Upravljanje nekretninama

– Instalacija jake i slabe struje

– Termotehničke i hidrotehničke instalacije