Jaka i slaba struja „SIMES” Podgorica

Adresa: Bul. Džordža Vašingtona 1, Podgorica
Telefon: +382 20 228 085,
+381 11 269 0974
Fax: +382 20 228 086
Website: www.simes.me
Broj posjeta: 1611
Instalacija jake i slabe struje

Opis

Instalacija jake i slabe struje
Dugogodišnjim radom i iskustvom obezbedili smo siguran put do ostvarivanja maksimalnih rezultata u oblasti elektro usluga. Specijalizovani smo za izvođenje radova na instalaciji elektroenergetskih instalacija na složenim objektima (veliki stambeno-poslovni objekti, industrijske hale, tržni centri, itd).

Radimo i sve vrste instalacija slabe struje i sigurnosnih tehničkih sistema. Pored navedenog nudimo i : – Izrada projektne dokumentacije jake i slabe struje – Tehnička kontrola projektne dokumentacije – Nadzor nad izvođenjem objekata – Izvodjenje svih vrsta instalacija jake i slabe struje

– Upravljanje projektima

– Upravljanje nekretninama

– Termotehničke i hidrotehničke instalacije

– Centralni sistem za nadzor i upravljanje