„SANICARD“ Podgorica

Adresa: Ilije Plamenca 105, Podgorica
Telefon: +382 20 662 039,
+382 69 767 506,
+382 20 662 013,
+382 69 013 550
Broj posjeta: 8513
Kardiologija, pedijatrija,
pulmologija, psihijatrija...

Opis

Ordinacija SANICARD je osnovana 1993 godine, sa sjedištem u Podgorici. Osnivač i rukovodilac je Prim. dr. sci. med. Svjetlana Zeković.

Od osnivanja, razvoj ordinacije pratio je razvoj savremene medicine. Zahvaljujući tome Sanicard danas funkicionieše kao multidisplinarna ljekarska ordinacija u kojoj je angažovana ekipa vrsnih, iskusnih ljekara i medicinskog osoblja.

Djelatnosti:

– Pomorci i sportisti – specijalistički pregledi

– Kardiologija za djecu i odrasle

– Pedijatrija

– Interna medicina

– Ultrazvuk srca (sa kolor dopler uređajem)

– Test ponašanja organizma na opterećenja (ergometrija)

– Holter EKG-a

– Holter krvnog pritiska

– Dopler karotidnih arterija

– Dopler perifernih krvnih sudova

– Ultrazvuk abdomena i urotrakta

– Ultrazvuk štitne žlijezde

– Ultrazvuk dojke

– Ginekološki ultrazvuk (za adolescente)

– Neonatologija (ultrazvuk glave i kukova)

– Neurologija

– Psihijatrija

– Elektromioneurografija (EMNG)

– Pulmologija i alergologija

– Gastroenterologija

Radno vrijeme od 9-13h i 17-20h