„SAGA CG” d.o.o. Podgorica

Adresa: Sv. Petra Cetinjskog 1a, Podgorica
Telefon: +382 20 201 160
Broj posjeta: 322
Virtuelizacija, multikanalni sistemi,
telekomunikacije..

Opis