RTV „CORONA” Bar

Adresa: Jovana Tomaševića bb, Poslovni centar, Bar
Telefon: +382 30 317 727
Broj posjeta: 414
Radio - televizija

Opis