„ROMANIJA” AD Podgorica

Adresa: Serdara Jola Piletića 6, Podgorica
Telefon: +382 20 245 246
Broj posjeta: 325
Građevinski radovi

Opis