„RIBARSTVO” Cetinje

Adresa: Rijeka Crnojevića bb, Cetinje
Telefon: +382 41 239 512
Broj posjeta: 288
Prerada i konzervisanje ribe

Opis