Restoran „VODA U KRŠU” Podgorica

Adresa: Vladike Danila 24, Momišići, Podgorica
Telefon: +382 20 227 713
Broj posjeta: 510
Hrana vrhunskog kvaliteta uz prijatan i
komforan ambijent..

Opis