Restoran „NJEGUŠKA SIJELA” Cetinje

Adresa: Njeguši bb, Cetinje
Telefon: +382 41 239 801
Broj posjeta: 532
Specijaliteti crnogorske kuhinje..

Opis