Restoran „HOGAR STRAŠNI” Cetinje

Adresa: Njegoševa bb, Cetinje
Telefon: +382 41 230 875
Broj posjeta: 332
Restoran

Opis