Radio televizija „ATLAS” Podgorica

Adresa: Vaka Ðurovića bb, Podgorica
Telefon: +382 20 409 300
Broj posjeta: 208
Radio - televizija

Opis