Radio „ELMAG” Podgorica

Adresa: Bulevar Save Kovačevića 50, Podgorica
Telefon: +382 20 624 389
Broj posjeta: 311
Radio stanica

Opis