Radio „083” Nikšić

Adresa: Buda Tomovića 64, Nikšić
Telefon: +382 40 255 000
Broj posjeta: 265
Radio stanica

Opis