„PUB 081” Podgorica

Adresa: Njegoševa 62, Podgorica
Telefon: +382 67 722 744
Broj posjeta: 193
Kafić

Opis