„PSK PREKORNICA” Danilovgrad

Adresa: Trg 9. decembra bb, Danilovgrad
Telefon: +382 68 295 947
Broj posjeta: 294
Planinarski klub

Opis