PSK „CMILJAČE” Bijelo Polje

Adresa: Kruševo bb, Bijelo Polje
Telefon: +382 67 91 85 161
Broj posjeta: 349
Planinarski klub

Opis