„PSK AKOVO” Bijelo Polje

Adresa: Omladinska 20, Bijelo Polje
Telefon: +382 69 377 393
Broj posjeta: 256
Planinarski klub

Opis