„PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET” Podgorica

Adresa: Džordža Vašingtona bb, Podgorica
Telefon: +382 20 245 204
Broj posjeta: 406
Fakultet

Opis