„PRICEWATERHOUSECOOPERS“ Podgorica

Adresa: Rimski trg 50, (P.C. Kruševac) Podgorica
Telefon: +382 20 324 352
Broj posjeta: 319
Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finanskijske i konsalting usluge

Opis