Restoran „POSLEDNjA LUKA” Cetinje

Adresa: Potpočivalo bb, Rijeka Crnojevića, Cetinje
Telefon: +382 41 239 527
Broj posjeta: 459
Poznati restoran sa crnogorskom kuhinjom

Opis