Poslastičara DIJANA Podgorica

Adresa: Bul. Mitra Bakića 52, Podgorica
Telefon: +382 20 620 696
Broj posjeta: 532
Poslastičara

Opis