Poliklinika „MERCUR NERA“ Podgorica

Posetite nas na Facebook

Adresa: Vojvode Maša Đurovića 21, City kvart, Podgorica
Telefon: +382 20 230 300,
+382 67 358 880
Fax: +382 20 230 330
Broj posjeta: 8659
Ambulantno liječenje
Interna medicina
Labaratorija
Sistematski pregledi...

Opis

Mercur Nera je osnovana 7. januara 1994. godine kao prva internistička ordinacija sa biohemijskom laboratorijom.

Tokom 20 godina poslovanja, Mercur Nera je neprestano unaprijeđivala usluge kroz saradnju
sa eminentnim ljekarima specijalistima i modernizaciju opreme.
Mercur Nera je, profesionalnošću stručnog tima i osoblja, postala prepoznatljiva u sistemu privatnog zdravstva Crne Gore, kao ustanova gdje pacijenti dobijaju sigurnu i kvalitetnu uslugu.

Mercur Nera je u aprilu 2013. godine prerasla u PZU Polikliniku, nakon što su naši pacijenti prepoznali kvalitet usluga koje pružamo i ukazali nam povjerenje da brinemo o njihovom zdravlju.

U okviru ustanove mogu se obaviti kompletni medicinski pregledi, kao i dopunske dijagnostičke procedure i terapijski tretmani.

Spektar usluga je sledeći:

1. INTERNA MEDICINA

2. LABORATORIJA

3. GINEKOLOGIJA

4. PEDIJATRIJA

5. AMBULANTNO LIJEČENJE

6. MIKROBIOLOGIJA

7. KONSULTATIVNI PREGLEDI

8. SISTEMATSKI PREGLEDI

Takođe, obavljamo sljedeće terapijske tretmane:

– Kvantna terapija-magnet, laser, infraruž

– Tens terapija-fizijatrijske procedure bolnih stanja osteomuskularnog sistema, neuralgije, stanja nakon povreda i preloma

PZU Poliklinika Mercur Nera nudi usluge patronažne službe:

– Medicinsko praćenje pacijenata u kućnim uslovima (specijalistički pregled, laboratorijska i ultrazvučna dijagnostika)

– Uzimanje uzoraka krvi i urina po pozivu (kućne posjete i kućna njega)