„PLAM INŽENJERING” Podgorica

Adresa: 4. jula 109/9, Podgorica
Telefon: +382 20 220 490
Email: plam@t-com.me
Broj posjeta: 1582
Grijanje, klimatizacija

Opis