„PK KOMOVI” Podgorica

Adresa: Novaka Miloševa 10, Podgorica
Telefon: +382 68 687 405
Broj posjeta: 343
Planinarski klub

Opis