„PK CETINJE” Cetinje

Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 104, Cetinje
Telefon: +382 69 095 020
Broj posjeta: 311
Planinarski klub

Opis