„PG PAK” Podgorica

Adresa: 19. decembra bb, Podgorica
Telefon: +382 68 880 211
Broj posjeta: 423
Oprema za toalete, ambalaže,
hemijska sredstva..

Opis