„OKOV” d.o.o. Podgorica

Adresa: Josipa Broza Tita 26, Podgorica
Telefon: +382 020 658 501
Email: okov@okov.me
Broj posjeta: 304
Građevinski materijal, oprema za kuhinju
oprema za domaćinstvo..

Opis