„OKOV” d.o.o. Bijelo Polje

Adresa: Treća sandžačka bb, Bijelo Polje
Telefon: + 382 50 487 153
Broj posjeta: 3149
Građevinski materijal, oprema za kupitala
i kuhinje, domaćinski materijal..

Opis