„OFICCE CENTER MOTORS” Podgorica

Adresa: Sergeja Jesenjina 7, Podgorica
Telefon: +382 20 669 727
Email: ocm@t-com.me
Broj posjeta: 243
Ovlašćeni servis sa Peugeot, prodaja rezervnih djelova,
servisi Peugeot motocikala.

Opis