„NOVI DUVANSKI KOMBINAT” Podgorica

Adresa: Kruševac bb, Podgorica
Telefon: +382 20 243 228
Broj posjeta: 463
Proizvodnja duvanskih proizvoda

Opis