„NOVE BROKER” a.d. Podgorica

Adresa: Bul. Ivana Crnojevića 125, Podgorica
Telefon: +382 20 664 100
Broj posjeta: 1379
Brokerska kuća

Opis