„NEW MOMENTS” Podgorica

Adresa: Bul. Džordža Vašingtona 3/12, Podgorica
Telefon: +382 67 497 292
Broj posjeta: 244
Galerija, nakiti

Opis