„NEIGHBORHOOD PUB” Podgorica

Adresa: Stari Aerodrom 2A V, Podgorica
Telefon: +382 67 646 997
Broj posjeta: 279
Kafić

Opis