„NECKOM” – veleprodaja Nikšić

Adresa: Podgorički put bb, Nikšić
Telefon: +382 77 100 100
Broj posjeta: 325
Keramika, elektro materijal,
računari i oprema, sportska oprema..

Opis