„NAUTILUS” Podgorica

Adresa: Kralja Nikole 122, Podgorica
Telefon: +382 20 648 904
Broj posjeta: 326
Vodovodna i kanalizaciona mreža, izrada
kondeza, hidroizolacija itd.

Opis