Narodna biblioteka „RADOSAV LJUMOVIĆ” Podgorica

Adresa: Njegoševa 22, Podgorica
Telefon: +382 20 664 718
Email: info@nbp.me
Broj posjeta: 341
Biblioteka

Opis