„NARGELIA” d.o.o. Podgorica

Adresa: Cetinjski put bb, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 261 920
Broj posjeta: 363
Distribucija duvana, farmacetskih proizvoda
prehrambenih proizvoda..

Opis